v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimBedah Kitab Adabul Alim Muta'allim di Ponpes Tebuireng Jombang, 15 November 2020