v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimHari Santri Nasional Ngaji Kitab Minhajut Tholibin Kudus, 31 Oktober 2020