v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimHarlah NU Ke 97 di Kantor PWNU Jateng, 7 Maret 2929