v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimTanya Jawab di Haul Majmu' Ponpes Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo, 13 Januari 2020