v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimHaul Majmu' & Reuni Ponpes Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo, 13 Januari 2020