v>
KH. Ahmad Bahauddin NursalimHaul KH. M. Arwani Amin ke-26 dan Nyai Hj. Naqiyyul Khod ke-9 di PTYQ Kudus, 22 Desember 2019